7 remedii pentru eșecul din viața creștină

Remediile pentru eşecul din viaţa creştină sunt următoarele:

1.Mărturisirea păcatelor

Dacă am eşuat atunci am păcătuit. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şă să ne curăţească de orice nelegiuire.” (l Ioan 1:9).

2.Predarea

Întoarcere şi căinţă, predare în mâna Lui. „Întoarce-te Israele la Domnul, Dumnezeul tău! Căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Aduceţi cu voi cuvinte de căinţă şi întoarceţi-vă la Domnul. Spuneţi-I: Iartă toate nelegiuirile, primeşte-ne cu bunăvoinţă, şi îţi vom aduce, în loc de tauri, lauda buzelor noastre.” (Osea 14:1,2).

3. Consacrarea vieţii

Consimţind că Christos trebuie să locuiască în noi, el trebuie să lucreze scopul voii Sale în noi. Pavel a scris fraţilor din Roma: „Vă îndemn dar fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” (Romani 12:1-2). „Pentru mine a trăi este Christos.” (Filipeni l:21).

4. Dând la o parte orice piedică

Ceea ce nu poate fi un păcat pe conştiinţa noastră poate fi o piedică în viaţa noastră. „Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martor, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.” (Evrei l2:l).

5. Primirea promisiunilor lui Dumnezeu

Prin aceasta noi suntem făcuţi părtaşi ai naturii divine şi avem posibilitatea să adăugăm credinţei virtuţi, în aşa fel încât să nu fim nici goi, nici neroditori. „…El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte…Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Christos.” (2 Petru 1:4,8).

6. Rămânând cu fermitate în El

Aceasta o putem face printr-o încredere continuă şi implicită. Domnul Isus spunea: „Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămânea în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduce roadă, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” (Ioan 15:4-5).

7. Umblând smerit înaintea Lui

Citim în cartea profetului Maleahi: „Legea adevărului era în gura Lui şi nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele Lui; a umblat cu Mine în pace şi neprihănire, şi pe mulţi i-a abătut de la rău.” (Maleahi 2:6). Scopul sfeşnicului de aur era să lumineze înaintea Domnului.

Este acesta scopul vieţii tale?

Prof. Tiberiu Lăpădătoni, Biserica Creștină Baptistă Speranța din Râmnicu Vâlcea

2 comentarii la „7 remedii pentru eșecul din viața creștină”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *