Cum este utilizată în Biblie căsătoria ca simbol?

Aici ne vom referi în primul rând la Dumnezeu ca soț al lui Israel. Citim depre aceasta în cartea profetului Isaia: „căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este Numele Lui și Răscumpărătorul tău este sfântul lui Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ.“ (Isaia 54:5).

Profetul Ieremia redă chemarea Domnului când spunea: „Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, zice Domnul: căci Eu sunt Stăpânul vostru. Eu vă voi lua, pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie și vă voi aduce înapoi în Sion.“ (Ieremia 3:14)

Iar profetul Osea spunea: „În ziua aceea, zice Domnul, Îmi vei zice: ‹Bărbatul meu!› Și nu-Mi vei mai zice: ‹Stăpânul meu!› te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare; te voi logodi cu Mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul.“ (Osea 2:16, 19-20).

Hristos este mai apoi Mire al Bisericii. Evanghelistul Marcu redă un răspuns al Domnului Isus: „Oare pot posti nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei și atunci vor posti în ziua aceea.“ (Marcu 2:19-20), iar în Evanghelia după Ioan, cap. 3 cu 29 citim: „Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: și această bucurie, care este a mea, este deplină.

Hristos este considerat ca soț al Bisericii. Pavel le scria corintenilor în a doua epistolă: „Căci sunt gelos pe voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișeze înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată.“ (2 Corinteni 11:2; vezi și Efeseni 5:22-32).Despre Biserică citim că este mireasa lui Hristos (Efeseni 5:22-24).

Apostolul Ioan, pe când se afla în Patmos exilat, a văzut noul Ierusalim, pe care-l compară cu o mireasă: „Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătit ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Apoi unul din cei șapte îngeri, care țineau cele șapte potire, pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: Vino să-ți arăt mireasa, nevasta Mielului!“ (Apocalipsa 21: 2,9)

Cerul pentru credincioși începe cu o nuntă (Matei 22:1-10, Matei 25:1-10), iar în Apocalipsa mai citim: „Să ne bucurăm, să ne veselim și să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soția Lui s-a pregătit.“ (Matei 19:7).

Prof. Tiberiu Lăpădătoni, Biserica Creștină Baptistă Speranța din Râmnicu Vâlcea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *